Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Pravidla soutěže

1. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem soutěže je společnost SAMOHÝL MOTOR a. s., se sídlem tř. Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín, IČ: 25511165, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložka 2478 (dále jen "pořadatel" nebo "organizátor").

2. MÍSTO A DOBA SOUTĚŽE
Soutěž proběhne prostřednictvím QR kódu, umístěném na závodním voze ŠKODA FABIA Rally 2 Samohýl ŠKODA Team, posádky Adam Březík x Ondřej Krajča v období od 29. 10. 2022 do 3. 12. 2022.

3. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky, která zároveň splní veškeré podmínky této soutěže stanovené v těchto pravidlech (dále jen "soutěžící" nebo "účastník").

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k provozovateli soutěže, jakož i osoby jim blízké ve smyslu par. 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že by se osoba uvedená v předchozí větě do soutěže přihlásila a stala se jejím výhercem, výhra jí nebude předána. Stejně tak výhra nebude předána v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Z nároku na výhru jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v těchto pravidlech, stejně jako osoby, jež se dopustí jakéhokoliv jednání, které bude podvodné nebo nebude fair play.

4. PRAVIDLA SOUTĚŽE, POVINNOSTI SOUTĚŽÍCÍCH, PRINCIP SOUTĚŽE
Účastník soutěže vyplní pomocí QR kódu, uvedeného na závodním voze ŠKODA FABIA Rally 2 Samohýl ŠKODA Teamu, registrační formulář. Po odeslání vyplněného kontaktního formuláře budou údaje zaznamenány elektronicky do databáze odpovědí a to včetně data a času doručení odpovědi do databáze. Odesláním kontaktního formuláře soutěžící souhlasí s pravidly soutěže a GDPR.

Výherce bude stanoven do 3. 12. 2022, 23:59:59 hod., výherce bude osloven emailem, popřípadě telefonicky, nejpozději do 5. 12. 2022.

V rámci této soutěže budou vyhodnoceny všechny zadané a odeslané formuláře soutěžících, a to v průběhu termínu soutěže. Na základě slosování budou stanoveni tři výherci.

  • 1. místo: Kalendář Samohýl ŠKODA Team 2023 + merchandise ŠKODA v hodnotě 1 000 Kč
  • 2. místo: Kalendář Samohýl ŠKODA Team 2023 + merchandise ŠKODA v hodnotě 800 Kč
  • 3. místo: Kalendář Samohýl ŠKODA Team 2023 + merchandise ŠKODA v hodnotě 500 Kč

Výhra bude předána za podmínky prokázání nároku na výhru. Pokud si výherce ve stanoveném termínu pro převzetí výhry tuto nepřevezme, nárok na výhru bez jakékoli náhrady zaniká. Stejně tak výhra propadne bez náhrady provozovateli, bude-li její předání spojeno s nečekanými obtížemi.

Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit pouze jednou. Zjistí-li provozovatel, že se soutěžící soutěže zúčastnil vícekrát, bude dotyčný soutěžící ze soutěže vyloučen.

Účastník soutěže nebude k registraci ani k jiným účelům používat falešné jméno, identitu nebo e-mailovou adresu, vydávat se za jakoukoliv jinou osobu, nepravdivě uvádět nebo jinak zkreslovat kontakt se svou osobou ani falšovat či zkreslovat jakýkoliv obsah v souvislosti s účastí v soutěži.

V případě rozporu mezi informacemi o soutěži, které jsou umístěny na propagačních materiálech určených spotřebitelům, a úplnými pravidly soutěže, mají předost úplná pravidla.

 7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTÍ PRÁVA
Účastí v soutěži souhlasíte se zpracováním osobních údajů účastníka. Rozsah a účel zpracování osobních údajů jsou definovány na: https://www.samohylmotor.cz/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju.

Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním výhry, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s par. 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, bezplatně jeho jméno, příjmení, město a rok narození v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti se soutěží zde pořádanou a jím poskytovanými službami s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků. Soutěžící uděluje tento souhlas bezplatně a bez časového, množstevního a územního omezení.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž ze závažných důvodů zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výhry za jinou, která bude odpovídající náhradou. Pořadatel neodpovídá za žádné chyby či nepřesnosti informací způsobené uživateli webu falšováním, hackingem, či jakýmkoliv jiným vybavením či programem souvisejícím se soutěží či použitým v soutěži a nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby, přerušení, smazání, závady nebo prodlení ve zpracování či přenosu dat. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

Ve Zlíně, dne 24. 10. 2022

Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

Stala se Vám nehoda?
Stala se Vám nehoda?

Zavolat odtah